Politisk organisation

Kommunalpolitisk Topmøde 2020

Kommunalpolitisk Topmøde 2020 afholdes den 19.-20. marts 2020 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Der åbnes for tilmelding til topmødet, hotelreservation og bestilling af transport den 5. december 2019 kl. 10.

Kommunalpolitisk Topmøde

Kommunalpolitisk Topmøde 2020 afholdes den 19.-20. marts 2020 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Topmødet starter torsdag kl. 10.30 og slutter fredag kl. 12.30 for de kommunale deltagere, mens gæster er inviteret fra torsdag kl. 12.00 til fredag kl. 11.30.

Tilmelding kommuner

Tilmelding gæster

Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde. Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. Delegeretmødets dagsorden indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde.

  • PDF

    KT2020 - Vejledning til tilmeldingssiden.pdf


Nedenfor fremgår de foreløbige rammeprogrammer for Kommunalpolitisk Topmøde 2020.  

  • PDF

    Rammeprogram for Kommunalpolitisk Topmøde 2020 - Kommuner.pdf

  • PDF

    Rammeprogram for Kommunalpolitisk Topmøde 2020 - Gæster.pdf