Politisk organisation

Kommunalpolitisk Topmøde 2019

Kommunalpolitisk Topmøde 2019 blev holdt den 21.-22. marts 2019 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Se programmet og øvrigt materiale fra topmødet her.

Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde.

Formandens tale      

 • PDF

  Formandens tale - Kommunalpolitisk Topmøde 2019 (Det talte ord gælder)

Program for topmødet  

 • PDF

  Kommunalpolitisk Topmøde 2019 - Kommuner

 • PDF

  Program for Kommunalpolitisk Topmøde 2019 - Gæster

Materiale fra Kommunalpolitisk Topmøde 2019

Om delegeretmødet

Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. Delegeretmødets dagsorden indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde. 

Delegeretmøder finder sted efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love. 

Ordinære delegeretmøder er offentlige i henhold til KL's love § 5, stk. 8. Hvis praktiske grunde gør det nødvendigt, kan bestyrelsen dog sætte grænser for antallet af deltagere ud over de stemmeberettigede delegerede. 

Datoer for Kommunalpolitisk Topmøde:  

 • 2020: 19.-20. marts
 • 2021: 18.-19. marts.