Politisk organisation

Kommunalpolitisk Topmøde 2019

Kommunalpolitisk Topmøde 2019 afholdes den 21.-22. marts 2019 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Som en del af Kommunalpolitisk Topmøde afholdes også delegeretmøde, der er KL’s årlige generalforsamling.

Kommunalpolitisk Topmøde 2019 afholdes den 21.-22. marts 2019 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde.

Program for topmødet

 • PDF

  Program for Kommunalpolitisk Topmøde 2019 - Kommuner.pdf

 • PDF

  Program for Kommunalpolitisk Topmøde 2019 - Gæster.pdf

Deltageroversigt

 • PDF

  Deltageroversigt Kommunalpolitisk Topmøde - 17.3.2019.pdf

Tilmelding for kommuner

Der er lukket for tilmelding til Kommunalpolitisk Topmøde 2019. Afbud fra kommunens deltagere vil efter den 22. februar 2019 blive faktureret det fulde deltagergebyr.

Alle henvendelser om booking af hotel og fly håndteres af vores samarbejdspartnere Visit Aalborg og Vejle Rejser

Om delegeretmødet 

Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. Delegeretmødets dagsorden indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde. 

Delegeretmøder finder sted efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love. 

Ordinære delegeretmøder er offentlige i henhold til KL's love § 5, stk. 8. Hvis praktiske grunde gør det nødvendigt, kan bestyrelsen dog sætte grænser for antallet af deltagere ud over de stemmeberettigede delegerede. 

Datoer for Kommunalpolitisk Topmøde:

 • 2020: 19.-20. marts
 • 2021: 18.-19. marts.