Politisk organisation

KL's beretninger

Her på siden finder du KL's beretninger for de seneste fem år. De årlige beretninger giver et indblik i organisationens fokus, resultater og økonomi.

Forord fra seneste beretning

Det kommunale Danmark står stærkt. Kommunerne løser i dag langt de fleste borgernære velfærdsopgaver i den offentlige sektor og gør det godt. Udfordringerne og mulighederne er forskellige, men kommunerne tager som rygraden i det danske velfærdssamfund hver dag hånd om vores børn og ældre, hjælper de ledige borgere ind på arbejdsmarkedet og klæder de unge generationer på til fremtiden.

Kommunerne har gennem mange år igen og igen demonstreret, at de har både viljen og evnen til at prioritere i økonomi og velfærd, finde nye løsninger og tage et medansvar for at løfte de store samfundsudfordringer.

Det betydelige ansvar, som kommunerne tager, og den rolle kommunerne spiller i de løbende omstillinger i velfærdssamfundet gør en stor forskel og er en vigtig motor i samfundet.

Det første år i den nye valgperiode er gået. KL har – som kommunalbestyrelsernes organisation – haft fokus på særligt to store samfundsudfordringer: Befolkningsudfordringen og rekrutteringsudfordringen. Det er rigtig glædeligt, at vi får flere børn og lever længere. Det betyder dog også, at der kommer et pres på kommunernes økonomi, og at der bliver store rekrutteringsudfordringer, når vi bliver færre i den erhvervsaktive alder. Det har været afgørende for KL at rejse de problemstillinger i den brede offentlige debat og i dialogen med regeringen og vores øvrige samarbejdspartnere. 

KL har på den måde sat finansieringen af vores fælles velfærd på dagsordenen og lanceret bud på initiativer, der kan bidrage til, at de faglige kompetencer, kommunerne har brug for, bliver tilgængelige. Det er en debat, der langt fra er slut, men som er helt central for at sikre fremtidens velfærd. 

Mange andre dagsordner og sager har naturligvis også fyldt i året, der er gået. Det kan I alt sammen læse mere om her i beretningen, hvor I også kan se, hvordan KL konkret har arbejdet for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for kommunerne. 

  • PDF

    KL's beretning 2018

Tidligere beretninger