Politik Politisk organisation

KL's beretninger

Her på siden finder du KL's beretninger for de seneste fem år. De årlige beretninger giver et indblik i organisationens fokus, resultater og økonomi.

Forord fra seneste beretning

Udviklingen af den offentlige sektor i det årti, vi netop har forladt, er stort set kun gået i én retning. Stadig flere opgaver er blevet placeret i kommunerne, og kommunerne har fået et stadigt større økonomisk ansvar.

Den udvikling er ikke så overraskende. Igen og igen har vi vist, at kommunerne er i stand til at løfte de store samfundsudfordringer og sikre tryghed, nærvær og kvalitet i velfærden.

Borgernes forventninger til den offentlige velfærd stiger i takt med, at velstanden øges, men væksten i de offentlige udgifter har været begrænset i det sidste årti. Det er udfordrende at skulle løse et stigende antal opgaver for de samme penge.

Velfærden har høj prioritet hos borgerne i Danmark og naturligvis også hos kommunalpolitikerne. Derfor har vi igangsat en debat om, hvad vi forstår ved kvalitet i kerneopgaven. Det er vigtigt, at vi kan tage en dialog med Folketinget og med borgerne om den velfærd, som kommunerne kan levere indenfor de nuværende rammer. Forventninger og muligheder skal følges ad.

2019 blev også året, hvor kommunerne kom i mål med budgetterne på rekordtid. På grund af folketingsvalget var det nødvendigt at indgå budgetaftalerne på væsentligt kortere tid end normalt – både lokalt og under ét. Og vi kom i mål. Det viser et stærkt sammenhold og en stor vilje til at bøje sig mod hinanden for at ramme plet.

Økonomiaftalen er et godt udgangspunkt. Det giver kommunerne mulighed for at fastholde serviceniveauet og udvikle kernevelfærden. Men alle udfordringer er ikke løst med aftalen. Det er fortsat en bunden opgave at finde finansiering til, at vi heldigvis lever længere og får flere børn.

I KL er vi optaget af at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Vi står med et reelt og stort samfundsproblem. Dag for dag bliver vi flere ældre, flere med kronisk sygdom og flere med psykiske lidelser. Det sætter sundhedsvæsenet – og hele velfærdssamfundet – under et voldsomt pres. I takt med at vi skal løse flere sundhedsopgaver, skal vi finde pengene andre steder på budgettet, og der er kun de øvrige velfærdsområder at finde dem i. Det er en uholdbar situation. Derfor er der i den grad brug for en reform hurtigst muligt.

Med 2020 har vi taget hul på et helt nyt årti, der kommer med sine egne udfordringer. Klimadagsordenen ser her på tærsklen til det nye årti ud til for alvor at ville præge 20’erne. Kommunerne spiller allerede i dag en vigtig rolle i både klimatilpasningen og i arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen. De erfaringer er et godt afsæt for det videre arbejde med klimahandlingsplaner og den videre grønne omstilling.

I 2020 fejrer vi også 50-års jubilæum for KL. Det kommunale Danmark har de sidste fem årtier stået i centrum af en udvikling, der har styrket velfærden til fordel for alle. Vi har et levende og løsningsorienteret lokaldemokrati, der nyder opbakning hos borgerne. Det er et stærkt udgangspunkt for at tage de næste årtiers udfordringer op, som allerede banker på.

2019 har naturligvis budt på mange andre udfordringer end dem, vi tegner op her. Udfordringer, som vi står sammen om at løse for alle borgere. Dem kan du læse mere om i denne beretning.

 

  • PDF

    KL's beretning 2019

 

Tidligere beretninger