Politisk organisation

KL's beretninger

Her på siden finder du KL's beretninger for de seneste fem år. De årlige beretninger giver et indblik i organisationens fokus, resultater og økonomi.

Seneste beretning

Uddrag fra forordet

Det kommunale Danmark står stærkt. Kommunerne løser i dag langt de fleste borgernære velfærdsopgaver i den offentlige sektor og gør det godt. Udfordringerne og mulighederne er forskellige, men kommunerne tager som rygraden i det danske velfærdssamfund hver dag hånd om vores børn og ældre, hjælper de ledige borgere ind på arbejdsmarkedet og klæder de unge generationer på til fremtiden.

Kommunerne har gennem mange år igen og igen demonstreret, at de har både viljen og evnen til at prioritere i økonomi og velfærd, finde nye løsninger og tage et medansvar for at løfte de store samfundsudfordringer.

Det betydelige ansvar, som kommunerne tager, og den rolle kommunerne spiller i de løbende omstillinger i velfærdssamfundet gør en stor forskel og er en vigtig motor i samfundet.

  • PDF

    KL's beretning 2018

Tidligere beretninger