Politisk organisation

Bestyrelse, formandskab og repræsentantskab

KL's bestyrelse bliver valgt på det første delegeretmøde efter et kommunalvalg. KL's formandskab består af KL's formand, næstformand og tre yderligere bestyrelsesmedlemmer. KL's repræsentantskab består af de 98 borgmestre og i denne valgperiode af yderligere 60 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse

 Medlemmerne af KL's bestyrelse i valgperioden 2018-2022 er:

 • Formand: Jacob Bundsgaard (A), Aarhus

 • Næstformand: Martin Damm (V), Kalundborg

 • Frank Jensen (A), København

 • Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev

 • Jacob Bjerregaard (A), Fredericia

 • Birgit Stenbak Hansen (A), Frederikshavn

 • Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg

 • Thomas Adelskov (A), Odsherred

 • Leon Sebbelin (B), Rebild

 • Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup

 • Tonni Hansen (F), Langeland

 • Jette Skive (O), Aarhus

 • Jens Ive (V), Rudersdal

 • Jørn Pedersen (V), Kolding

 • Ulrik Wilbek (V), Viborg

 • Erik Flyvholm (V), Lemvig

 • Per Clausen (Ø), Aalborg.

 • PDF

  Forretningsorden for KL's bestyrelse

 • PDF

  Fortegnelse over KL's bestyrelse 1970-2019.pdf

 • PDF

  Deltagerliste - møder i KL's bestyrelse 2018-2022.pdf

Formandskab

Medlemmerne af KL's formandskab er:

 • Formand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus
 • Næstformand Martin Damm (V), Kalundborg
 • Jørn Pedersen (V), Kolding
 • Frank Jensen (A), København
 • Tonni Hansen (F), Langeland.

Borgmester Michael Ziegler (C) fra Høje-Taastrup Kommune deltager også i formandskabsmøderne i sin egenskab af formand for KL's Løn- og Personaleudvalg. 

 • PDF

  Deltagere i KL's formandskabsmøder 2018-2022

Repræsentantskab

De 98 borgmestre er fødte medlemmer, mens de 60 øvrige medlemmer er valgt, så sammensætningen af repræsentantskabet svarer til resultatet ved kommunalvalget i 2017.

Medlemmer af KL's politiske udvalg, der ikke i forvejen er medlem af repræsentantskabet, kan deltage i repræsentantskabsmøderne.

Forretningsordenen for KL's repræsentantskab finder du herunder.

 • PDF

  Forretningsorden for KL's repræsentantskab

Listen over repræsentantskabsmedlemmer i perioden 2018-2022 fremgår af KL's Blå Bog nedenfor.

PDF

PDF KL's Blå Bog