Politisk organisation

Bestyrelse, formandskab og repræsentantskab

KL's bestyrelse bliver valgt på det første delegeretmøde efter et kommunalvalg. KL's formandskab består af KL's formand, næstformand og tre yderligere bestyrelsesmedlemmer. KL's repræsentantskab består af de 98 borgmestre og i denne valgperiode af yderligere 60 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse

Medlemmerne af KL's bestyrelse i valgperioden 2018-2022 er:

 • Formand: Jacob Bundsgaard (A), Aarhus

 • Næstformand: Martin Damm (V), Kalundborg

 • Frank Jensen (A), København

 • Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev

 • Joy Mogensen (A), Roskilde

 • Jacob Bjerregaard (A), Fredericia

 • Birgit Stenbak Hansen (A), Frederikshavn

 • Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg

 • Leon Sebbelin (B), Rebild

 • Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup

 • Tonni Hansen (F), Langeland

 • Jette Skive (O), Aarhus

 • Jens Ive (V), Rudersdal

 • Jørn Pedersen (V), Kolding

 • Ulrik Wilbek (V), Viborg

 • Erik Flyvholm (V), Lemvig

 • Per Clausen (Ø), Aalborg.

 • PDF

  Forretningsorden for KL's bestyrelse.pdf

 • PDF

  Fortegnelse over KL's bestyrelse fra 1970-2019.pdf

 • PDF

  Møder i KL's bestyrelse 2018-2022 deltagerlister.pdf

Formandskab

Medlemmerne af KL's formandskab er:

 • Formand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus
 • Næstformand Martin Damm (V), Kalundborg
 • Jørn Pedersen (V), Kolding
 • Frank Jensen (A), København
 • Tonni Hansen (F), Langeland.

Borgmester Michael Ziegler (C) fra Høje-Taastrup Kommune deltager også i formandskabsmøderne i sin egenskab af formand for KL's Løn- og Personaleudvalg. 

 • PDF

  Møder i KL's formandskabsmøder 2018-2022 deltagerlister

Repræsentantskab

De 98 borgmestre er fødte medlemmer, mens de 60 øvrige medlemmer er valgt, så sammensætningen af repræsentantskabet svarer til resultatet ved kommunalvalget i 2017.

Medlemmer af KL's politiske udvalg, der ikke i forvejen er medlem af repræsentantskabet, kan deltage i repræsentantskabsmøderne.

Her finder du listen over repræsentantskabsmedlemmer i perioden 2018-2022 og forretningsordenen for KL's repræsentantskab:

 • PDF

  Medlemmer af KL's repræsentantskab 2018-2022

 • PDF

  Forretningsorden for KL's repræsentantskab