Politik

Politisk organisation

KL's politiske organisation består af i alt fem forskellige politiske organer: Bestyrelse, formandskab, otte udvalg, repræsentantskab og fem kommunekontaktråd (KKR).

KL's politiske organisation

 

Fordelingen af pladserne i de politiske organer sker på baggrund af resultatet ved det seneste kommunalvalg. KL's aktuelle konstituering er sket på baggrund af resultatet ved kommunalvalget i november 2017.

 

Politisk organisationsdiagram

 

 

 

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

 

PDF

 

Politisk mødekalender

 

I KL's politiske mødekalender finder du møder og større konferencer i KL-regi. Kalenderen opdateres løbende.

 

  • PDF

    KL's politiske mødekalender 2018-2022.pdf