KL Politik

Kommunalvalg

Hvert fjerde år er der kommunalvalg. Borgerne deltager i kommunalvalget i deres bopælskommune. Næste kommunalvalg er den 16. november 2021.

Man kan få indflydelse på kommunen ved at stemme

Ved kommunalvalgene er det muligt at bruge sin stemme og dermed få indflydelse på de beslutninger, der træffes i ens kommune. De 98 kommuner løser en bred vifte af opgaver, og som borger møder du kommunen gennem hele livet. Man kan sige, at kommunerne danner rammen om danskernes hverdag.

Man kan også få indflydelse ved selv at stille op til kommunalvalget. Alle, der har stemmeret til kommunalvalget, kan i udgangspunktet stille op. Det vil sige, at man skal være fyldt 18 år på valgdagen og have bopæl i den kommune, man ønsker at stille op i.

KL og kommunerne arbejder tæt sammen om at sikre, at så mange som muligt er bevidste om, at de har mulighed for at stemme til kommunalvalget. Det gør vi bl.a. med kampagner op til kommunalvalgene. 

I KL har vi også et stort fokus på at sikre, at alle ved, hvor stor indflydelse de kan få, hvis de engagerer sig i kommunen. Kommunen er ansvarlig for vuggestuer, børnehaver og for folkeskolen, hvor børn bliver forberedt til et langt liv med uddannelse og beskæftigelse. Kommunen spiller også en afgørende rolle, når det kommer til at skabe gode rammer for virksomhederne, så de kan skabe vækst og beskæftigelse.

Alt det kan du få indflydelse på ved at stille op og ved at stemme, men du kan også engagere dig på andre måder. Der er borgerhøringer, åbne udvalg, debataftener og en lang række andre muligheder for at mødes med dine medborgere og dine lokale politikere og præge udviklingen af jeres kommune. Du kan også gøre en forskel ved at være frivillig. 

Kommunerne afholder også valg til Folketinget og Europa-Parlamentet

Kommunerne varetager den praktiske opgave vedrørende valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt folketingsvalg, folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Opgaven omfatter blandt andet afstemningsprocedure, stemmeoptælling og rapportering af resultater.

Danmark ligger i top blandt vestlige demokratier, når det gælder valg og integritet. Det skyldes bl.a. vores lovgivning og demokratiske traditioner. Valgprocessen er stramt reguleret i love med tilhørende vejledninger.