Kommunalbestyrelserne

Råd om samspillet mellem kommuner og banker

KL har oprettet et hurtigt-arbejdende råd, der skal formulere oplæg til et sæt governanceprincipper. Formålet er at sikre tillid og troværdighed i samspillet mellem kommuner og bankforbindelser.

Rådet forventes at være færdig med sit arbejde inden sommerferien 2019.

Rådets medlemmer er:

  • Rasmus Feldthusen, professor, Københavns Universitet (formand for rådet)
  • Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark
  • Birgitte Nauntofte, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden
  • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark
  • Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI
  • Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune
  • Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef, KL
  • Pernille Christensen, juridisk chef, KL (sekretariat)