Politik Kommunalbestyrelserne

KL's bankråd

KL nedsatte i januar 2019 et bankråd, der fik til opgave at formulere et sæt governanceprincipper, der kan udtrykke de forventninger, kommunerne har til bankerne. Baggrunden for KL's initiativ var en række sager om hvidvask i danske banker, der satte tilliden til bankerne under pres.

KL's bankråd har nu overdraget følgende til KL:

 • Otte governanceprincipper om kommunernes forventninger til deres bank
 • En rapport med anbefalinger om værktøjer til kommunernes bankkontrakter
 • En sammenfatning af rapporten.

I forlængelse af Rådets anbefalinger har KL udarbejdet en vejledning til kommunerne, som konkret beskriver, hvordan anbefalingerne kan operationaliseres i kontrakterne.

Både governanceprincipper, rapporten, en sammenfatning af rapporten samt KL's vejledning og pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen kan hentes nederst på siden.

Rådets medlemmer har været:

 • Rasmus Feldthusen, professor, Københavns Universitet (formand for rådet)
 • Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark
 • Birgitte Nauntofte, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden
 • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark
 • Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI
 • Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune
 • Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef, KL
 • Pernille Christensen, juridisk chef, KL (sekretariat)

 

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse KL: Der er stort behov for at genskabe tilliden til bankerne

Et bankråd nedsat af KL har nu afleveret en række principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med banker. Det sker efter en række hvidvasksager, der satte tilliden til bankerne under pres. KL’s formand er uforstående overfor, at bankerne ikke vil tilslutte sig anbefalingerne.