Kommunalbestyrelserne

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Landets kommunalbestyrelser skal i valgperioden 2018-2021 være med til at træffe vigtige beslutninger for borgere og lokalsamfund i kommunerne. Det er en stor opgave, som den enkelte kommunalbestyrelse skal løfte i fællesskab. Til inspiration har KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2017 udgivet en ny version af vejledningen "Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg".

Vejledning i det politiske arbejde

Vejledningen giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad arbejdet og rollen som kommunalbestyrelsesmedlem indebærer. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer kommunalbestyrelsen med fordel kan drøfte i løbet af valgperioden.

Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventnin­ger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Vejledningen fungerer på den måde som et opslagsværk og en håndbog, som man kan bruge i hverdagen i hele valgperioden. 

Vejledningen erstatter vejledningen af samme navn fra 2013.

  • PDF

    Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg