KL's politiske organisation Politiske udvalg i KL

Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget

Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets arbejdsområder er blandt andet arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og integrationspolitik.

Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets ansvarsområder:

 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Beskæftigelse
 • Integration
 • Borgerservice
 • Digitalisering
 • Offentlig-privat samarbejde
 • Indkøb.

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Erhvervspolitik
 • Uddannelse
 • Kompetenceudvikling
 • Social- og sundhedspolitiske forhold
 • Ligestilling og mangfoldighed
 • Internationale arbejdsmarkeds- og borgerservicespørgsmål.

Udvalgets medlemmer:

 • Formand: Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg
 • Næstformand: Carl Christian Ebbesen (O), København
 • Jan Petersen (A), Norddjurs
 • Steffen Jensen (A), Halsnæs
 • Frank Schmidt-Hansen (C), Vejen
 • Astrid Aller (F), København
 • Steen Vindum (V), Silkeborg
 • Søren Steen Andersen (V), Assens
 • Lisbeth Torfing (Ø), Horsens

Møder i Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget:

 • PDF

  Her kan du se deltagelseslisten til Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets møder 2018-2022.pdf

 Studietur i Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget: 

Informationer om Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets studietur til Tallinn den 4.-6. december 2019: