Politik KL's politiske organisation

KL's beretninger

Her på siden finder du KL's beretninger for de seneste fem år. De årlige beretninger giver et indblik i organisationens fokus, resultater og økonomi.

Læs KL's beretning 2022

Vores del af verden forandrede sig i 2022. Knapt var vi vendt tilbage til en normal tilværelse efter coronaens mange komplicerede op- og nedlukninger, før russiske tropper invaderede Ukraine. Modtagelse af ukrainske flygtninge, høj inflation og energikrise fulgte i kølvandet.

Årets indflyvning til beretningen er en lille film, hvor vi er rundt i Danmark. Filmen starter og slutter i KL Huset. I bjælken øverst kan du klikke dig ind på forskellige områder. Her giver vi ordet til nogle af KL’s politikere, som i korte videoer fortæller, hvad de hver især har været optaget af i 2022. Videoerne suppleres med tekst om emnerne.  

Årets beretning er en del af materialet til Kommunalpolitisk Topmøde 2022. Det afholdes d. 16. og 17. marts. Kommunalpolitisk Topmøde danner hvert år rammen for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL’s delegeretmødet.

Årets topmøde og beretning har fået titlen: Mod til fremtidens velfærd. Det afspejler, at vi i KL er overbeviste om, at fremtidens velfærd kræver mod til at tænke nyt og finde nye veje til velfærd. Det handler både om, hvordan vi skaber de nødvendige rammer og sikrer det politiske beslutningsrum, der gør det muligt for kommunalpolitikerne at sætte sig i spidsen for vores lokale velfærd.

Årets beretning er et tilbageblik på året, der er gået, og som KL’s formand Martin Damm også siger og skriver i sin velkomst, så har der været meget at berette om. Det har været et begivenhedsrigt år.

KL's beretning 2022

Her kan du se, læse og høre KL's beretning for 2022

Tidligere beretninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind