KL's politiske organisation Bestyrelse, formandskab og repræsentantskab

Formandskab

Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af KL's formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne af KL's formandskab er:

  • Formand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus
  • Næstformand Martin Damm (V), Kalundborg
  • Jørn Pedersen (V), Kolding
  • Tonni Hansen (F), Langeland
  • Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev.

Borgmester Michael Ziegler (C) fra Høje-Taastrup Kommune deltager også i formandskabsmøderne i sin egenskab af formand for KL's Løn- og Personaleudvalg. 

  • PDF

    Deltagere i KL's formandskabsmøder 2018-2022