KL Politik

KL's politiske organisation

KL's politiske organisation består af i alt fem forskellige politiske organer: Bestyrelse, formandskab, otte udvalg, repræsentantskab og fem kommunekontaktråd (KKR).

KL's politiske organisation

Fordelingen af pladserne i de politiske organer sker på baggrund af resultatet ved det seneste kommunalvalg. KL's seneste konstituering er sket på baggrund af resultatet ved kommunalvalget i november 2022. Følgende er KL's politiske organisering 2022-2026:
   

  • PDF

    KL's organisationsdiagram 2022-2026.pdf

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser, og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. 

PDF

Politisk mødekalender

I KL's politiske mødekalender finder du møder og større konferencer i KL-regi. Kalenderen opdateres løbende.

  • PDF

    KL's politiske mødekalender 2022-2026.pdf (2)

×

Log ind