KKR Syddanmark Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Syddanmark spiller en central rolle i denne koordinering.

Bestyrelsesstrategi på uddannelsesområdet

KKR Syddanmark har vedtaget en strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet (pdf). Strategien skal styrke og udbrede de fælleskommunale drøftelser og tilgange til uddannelsesområdet.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Syddanmark har til opgave at dimensionere og fordele praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Dimensioneringsudvalget

KKR Syddanmark har nedsat et dimensioneringsudvalg (pdf), der indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til endelig godkendelse i KKR.

I Dimensioneringsudvalget sidder følgende personer:

  • Direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune
  • Børnechef Torben Birk Rosbach, Nyborg Kommune
  • Seniorchef Helle Brinch, Vejle Kommune
  • Hjemmeplejechef Charlotte Gjørup, Sønderborg Kommune

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Syddanmark som et væsentligt indsatsområde i bl.a. de regionale arbejdsmarkedsråd.

×

Log ind