KKR Syddanmark Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Syddanmark skal sikre sammenhængen i kollektiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Fynbus og Sydtrafik

I Region Syddanmark har kommunerne to fælles trafikselskaber: Fynbus og Sydtrafik. Trafikselskaberne fungerer som operatører, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Syddanmark drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Fynbus og Sydtrafik.

Infrastrukturprioriteringer

Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Syddanmark varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

KKR Syddanmarks infrastrukturprioriteringer:

  • Gennemførsel af Timemodellen med de forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i en form, som kan understøtte ”Det store H”, herunder en sydgående forbindelse i Jylland, som kan bidrage til bedre forbindelse mod Hamburg.
  • En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Billund Lufthavn, og med en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.
  • En parallel forbindelse over Lillebælt.
×

Log ind