Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Syddanmark skal sikre sammenhængen i kollektiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Fynbus og Sydtrafik

I Region Syddanmark har kommunerne to fælles trafikselskaber: Fynbus og Sydtrafik. Trafikselskaberne fungerer som operatører, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Syddanmark drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Fynbus og Sydtrafik.

Infrastrukturprioriteringer

Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Syddanmark varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Tilbage i 2011 pegede KKR Syddanmark på en række infrastrukturprioriteringer:

  • En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet og videreført til Esbjerg og grænsen
  • En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund Lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse
  • En parallel forbindelse over Lillebælt - idet såvel en bro som en tunnelløsning bør undersøges nærmere