KKR Syddanmark

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Syddanmark har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Fynbus og Sydtrafik

I Region Syddanmark har kommunerne to fælles trafikselskaber: Fynbus og Sydtrafik. Trafikselskaberne fungerer som operatører, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Syddanmark drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Fynbus og Sydtrafik.

Infrastrukturprioriteringer

Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Syddanmark varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Tilbage i 2011 pegede KKR Syddanmark på en række infrastrukturprioriteringer:

  • En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet og videreført til Esbjerg og grænsen
  • En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund Lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse
  • En parallel forbindelse over Lillebælt - idet såvel en bro som en tunnelløsning bør undersøges nærmere

Klima og miljø

Drøftelserne omhandler koordinering af synspunkter og konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand- og naturområdet samt planlovsområdet.

Der arbejdes i KKR-regi også med klima- og energiområdet.