KKR Syddanmark Sundheds- og socialområdet

Sundhed

KKR Syddanmark varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder med regionens hospitaler og almen praksis. I hver valgperiode indgår kommunerne og Region Syddanmark en flerårig sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis for at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne for regionens patienter.

Sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmark har vedtaget fælleskommunale politiske visioner (pdf) for sundhedsområdet. Mere om samarbejdet kan desuden læses på hjemmesiden for det fælleskommunale sundhedssekretariat for Region Syddanmark.

KKR Syddanmark udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis.

Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, som beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

Praksisplaner

Praksisplanudvalget udarbejder en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi, som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en gældende praksisplan for fysioterapi.

KKR Syddanmark udpeger to medlemmer til Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

×

Log ind