KKR Syddanmark Sundheds- og socialområdet

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov.

Rammeaftale Syddanmark

Rammeaftalen for Syddanmark 2021-2022 omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

National koordinationsstruktur

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Dette sker gennem faglig dialog, vidensindsamling og ved, at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området. Se mere på Fælleskommunalt Socialsekretariat Syddanmark.

Børnehus Syd og Socialtilsyn Syd

I hver region er der etableret ét børnehus og én socialtilsynskommune. Børnehus Syd er placeret i Odense Kommune, og Socialtilsyn Syd er placeret i Faaborg-Midtfyn Kommune. KKR er forum for drøftelser med børnehus- og socialtilsynskommunerne.

Dialogforum Syddanmark

KKR Syddanmark har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) for valgperioden 2022-2026.

×

Log ind