29. marts 2022

Nyhedsbrev marts 2022

Der var møde i KKR Syddanmark den 23. marts 2022. På dagsordenen var blandt andet det politiske arbejdsgrundlag for KKR Syddanmark, dimensionering af pædagoguddannelsen 2022-2023, sundhedssamarbejdet – herunder de nye sundhedsklynger og udpegning af medlemmer til erhvervshusenes bestyrelser.

Sundhed

På KKR Syddanmarks møde den 23. marts 2022 var sundhed et af de helt store temaer.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2021 en aftale om sammenhæng og nærhed, der bl.a. betyder, at der skal være politiske sundhedsklynger rundt om akuthospitalerne. 

Men hvad betyder de kommende sundhedsklynger for sundhedssamarbejdet? Og hvilke udfordringer skal klyngerne hjælpe med at løse?

Det var nogle af de spørgsmål direktør Christian Harsløf, KL, belyste i sit oplæg (link til oplæg).

Harsløf pointerede, at sundhedsklyngerne ikke kan løse alle udfordringer på sundhedsområdet. De er en del af løsningen og kan især være med til at styrke samarbejdet og sammenhængen på tværs af sektorer.

Formand for Sundhedsstrategisk Forum, direktør Irene Rossavik, Middelfart Kommune, satte også fokus på sundhed i hendes oplæg om, hvordan de syddanske kommuner forbereder sig på den ny organisering af sundhedssamarbejdet.

Irene fremhævede særligt fem områder, der er i fokus på tværs af de 22 kommuner (link til oplæg).

Dimensionering på pædagoguddannelsen 2022/2023

KKR Syddanmark og regionsrådet skal årligt indstille til Undervisnings- og Forskningsministeriet, hvor mange uddannelsespladser, der skal oprettes på pædagoguddannelsen, og hvordan pladserne skal fordeles mellem uddannelsens tre specialeretninger: Dagtilbudspædagogik, social- og specialpædagogik og skole- og fritidspædagogik.

KKR Syddanmark besluttede at øge dimensioneringen til 1.165 uddannelsespladser og at fastholde den nuværende fordeling mellem de tre specialeretninger: Dagtilbudspædagogik: 42 pct., social- og specialpædagogik: 39 pct. og skole- og fritidspædagogik: 19 pct.

Et politisk arbejdsgrundlag for KKR Syddanmark

KKR Syddanmark drøftede et første udkast til et politisk arbejdsgrundlag for KKR Syddanmark. Arbejdsgrundlaget skal være med til at sætte fælles retning for arbejdet og samarbejdet i KKR Syddanmark i denne valgperiode.

Det politiske arbejdsgrundlag beskriver, hvordan KKR Syddanmark på fem fokusområder (sundhed, det specialiserede socialområde, rekruttering, klima og erhverv) vil sætte en tydelig retning og arbejde for at skabe synlige resultater. Arbejdsgrundlaget vil efter en tilretning blive godkendt på KKR's møde i juni.

 

Udpegning til Erhvervshusenes bestyrelser

KKR Syddanmark har nu udpeget de sidste seks medlemmer til hver af de to erhvervshuses bestyrelser. De udpegede kan ses i referatet fra KKR Syddanmarks møde.

 

 

Find dagsordenen fra KKR Syddanmarks møde her

Mødedatoer, dagsordener og referater (kl.dk)

Folder om KKR Syddanmark

Hvad er KKR Syddanmark? Hvilke områder beskæftiger KKR sig med, og hvordan er ophænget til KL? Alt det kan du læse mere om i vores digitale folder om KKR Syddanmark: Link til folder ind her

×

Log ind