08. december 2022

Nyhedsbrev KKR Syddanmark, november 2022

Der var møde i KKR Syddanmark den 22. november 2022. På mødet blev der blandt andet drøftet energiforsyning, udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde samt Resultatkontrakter 2023 med Erhvervshusene og Partnerskabsaftale mellem UCSYD, UCL og KKR.

Styrket samarbejde om velfærdsuddannelserne

KKR Syddanmark har ønsket at gå ind i et partnerskab med UCL og UC SYD for at styrke samarbejdet om rekruttering til velfærdsuddannelserne og de studerendes muligheder for at gennemføre uddannelserne.

Med partnerskabsaftalen får vi et forum for løbende strategisk dialog mellem professionshøjskolerne og KKR Syddanmark. Dialogen skal skabe rammer for et strategisk samarbejde om fælles mål på uddannelsesområdet og samtidig bidrage til endnu bedre videndeling mellem kommunerne og professionshøjskolerne.

Partnerskabsaftalen modarbejder ikke eksisterende eller fremtidige bilaterale aftaler mellem kommuner og professionshøjskoler, men skal ses som et supplement for at styrke de fælles indsatsområder og bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i regionen. 

Konkret indeholder aftalen tre primære mål og en række yderligere fokus-punkter. De tre primære mål sigter mod at:

 • Øge søgning og rekruttering til uddannelserne og kommunernes jobområder
 • Styrke fastholdelse af studerende i uddannelserne og i professionerne
 • Sikre god overgang til job og karriere.

 

Derudover er fokus også på, at:

 • Sikre veluddannet og kvalificeret arbejdskraft i fællesskab - særligt på de uddannelsesudbud, hvor kommunerne er meduddanner
 • Styrke kvalitetsudviklingen af uddannelsesforløb gennem samarbejde om relevante udbud og attraktive studiejob samt praktikpladser
 • Sikre efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der matcher den aktuelle kompetencebehov i kommunernes jobområder
 • Understøtte gensidig vidensomsætning mellem professionshøjskolerne og kommunerne
 • Samarbejde om indsatser omkring den grønne omstilling og indtænke bæredygtighed samt innovative klimaløsninger i uddannelserne og studiemiljøet.

 

Oplev DM i Skills

Den 2-4. februar 2023 er Fredericia vært for DM i Skills. KKR Syddanmark opfordrer til, at de syddanske kommuner deltager med deres 8. klasser ved DM i Skills.

DM i Skills er Danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelsernes fag. De unge får ved et besøg på DM i Skills nogle konkrete oplevelser med fagene, hvor erhvervsskoleelever fremtræder som rollemodeller. Trekantområdets syv kommuner har lavet et fælles undervisningsmateriale, ”Oplev DM i Skills”, til udskolingen, som kan hjælpe til elevernes refleksions- og læringsudbytte.

UU Fredericia afholder webinar den 7. december 2022 kl. 14-15 for alle lærere og UU-vejledere, der deltager med klasser på DM i Skills. Yderligere informationer om ”Oplev DM i Skills” er sendt til UU-centre og skoler i sensommeren 2022.

Nye resultatkontrakter med Erhvervshusene i Syddanmark 2023

KKR Syddanmark har godkendt de nye resultatkontrakter med Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland. For Sydjylland er det dog med forbehold for godkendelse i erhvervshusets bestyrelse den 6. december 2022.

Rammerne for resultatkontrakterne mellem KKR Syddanmark og Erhvervshusene er lagt fast i rammeaftale 2021-2023. Rammeaftalen fastlægger overordnede mål og fokusområder for Erhvervshusene med særligt fokus på erhvervshusenes arbejde med at anspore og vejlede i digital omstilling, automatisering og anvendelse af robotter samt at inspirere og tydeliggøre forretningsmulighederne i den grønne og cirkulære omstilling.

Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn tager i hver deres kontrakt højde for de fastlagte elementer i rammeaftalen. Derudover er der fokus på de lokale behov, hvor der er opstillet mere konkrete resultatmål med afsæt i de regionale strategiafsnit.

 

Erhvervshus Fyns to lokale mål:

 • Mål 9: Teknologi og kompetencespredning – NextGen Robotics. Med erhvervsfyrtårnet ”NextGen Robotics” er visionen et Fyn som internationalt epicenter for fremtidens højteknologiske industrier, der udvikler, tester og producerer nye robotteknologiske samt autonome løsninger til lands, vands og i luften.
 • Mål 10: Grøn omstilling Fyn2030. Erhvervshus Fyn understøtter målsætningerne i ”Fyn2030 – sammen om en bæredygtig fremtid” og deler således de fynske kommuners vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040. Dette indebærer blandt andet mål om reduktion af CO2 udledning og minimering af ressourceforbrug.

 

Erhvervshus Sydjyllands to lokale mål:

 • Mål 8: Net Promoter Score NPS -måling på alle relevante touchpoints. Er-hvervshusets brugerevalueringer udvides til også at omfatte tilfredshed hos alle de berøringer, som virksomhederne har med Erhvervshus Sydjylland. NPS-målingen omfatter alle afdelinger i Erhvervshuset, herunder også projektafdeling, marketing mv.
 • Mål 9. Antalsmål på samlede antal virksomhedskontakter. I 2023 aftales mål for virksomhedskontakter med den enkelte kommune i Sydjylland. Der er en målsætning om, at der i alt vil være 2000 virksomhedskontakter i Sydjylland. Disse fordeles på de enkelte kommuner efter kommunernes befolkningstal.

 

Kontrakterne kan ses her efter den 6. december 2022:https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark/vaekst-beskaeftigelse-uddannelse-og-integration/

×

Log ind