23. juni 2022

Nyhedsbrev KKR Syddanmark, juni 2022

Styrket samarbejde om rekruttering og fastholdelse

KKR Syddanmark, UC Lillebælt og UC Syd er enige om at styrke samarbejdet om rekruttering til velfærdsuddannelserne og en sikring af, at de studerende ønsker at gennemføre uddannelserne.

Fokus er særligt på velfærdsuddannelserne og handler om:

 • Søgning og rekruttering til uddannelserne og kommunernes jobområder
 • Fastholdelse af studerende i uddannelserne og i professionerne
 • God overgang til job og karriere.

Derfor besluttede KKR Syddanmark på sit møde i juni at sætte gang i arbejdet med at udarbejde en partnerskabsaftale med UC Syd og UC Lillebælt. Partnerskabsaftalen forventes at være færdig i efteråret 2022.

Politisk arbejdsgrundlag 2022-2026

Nu er KKR Syddanmark politiske arbejdsgrundlag på plads. Med arbejdsgrundlaget sætter KKR Syddanmark fælles retning for arbejdet og samarbejdet i KKR Syddanmark i valgperioden 2022-2026.

Det politiske arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i fem centrale områder og beskriver, hvordan KKR Syddanmark på hvert af de fem områder vil sætte en tydelig retning og arbejde for at skabe synlige resultater.

De fem områder er:

 • Sundhed
 • Det specialiserede socialområde
 • Rekruttering
 • Klima
 • Erhverv.

Den Sociale Investeringsfond

På KKR Syddanmarks møde den 21. juni 2022 deltog Den Sociale Investeringsfond (DSI) ved sekretariatsleder, Asger Klöcker-Gatzwiller, og investeringschef, Hans Henrik Woltmann. Her gav de med afsæt i fondens investeringer et bud på, hvordan sociale investeringer kan være en del af løsningen på aktuelle kommunale udfordringer.

DSI har arbejdet med sociale investeringer både hos offentlige og private leverandører. De syddanske kommuner er dermed meget velkomne i projekterne. Konkret er der lige nu fokus på arbejdsmiljø målrettet SOSU samt forebyggelse af senkomplikationer af type-2-diabetes. Læs mere om Den Sociale Investeringsfond her: Den Sociale Investeringsfond (dsi.dk)

Visioner for kommunernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

KKR Syddanmarks visionspapir sikrer et fælles afsæt for kommunernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er særligt fem områder, vi som kommuner ser behov for at styrke på sundhedsområdet. Vi vil derfor i et godt og tæt samarbejde med region og almen praksis arbejde for:

 • En klar opgavedeling
 • En model for aftalte og planlagte opgaver
 • Et styrket samarbejde med almen praksis
 • Et større fokus på forebyggelse
 • Et stærkere datagrundlag.
 • PDF

  Visionspapir Kommunernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.pdf

Fordeling af flygtninge 2023

KKR Syddanmark har nu godkendt fordelingen af flygtninge for 2023. Landstallet er fastsat til 550 personer, hvoraf 135 flygtninge forventes at skulle boligplaceres i Syddanmark. 

Fordelingen kan ses her: 

×

Log ind