18. december 2019

Jule- og nytårshilsen fra KKR Syddanmark

Kære alle

Klimatosser, regeringsskifte og Britta-sagen – 2019 har i sandhed budt på meget.

I KKR Syddanmark har vi også haft travlt. Sundhedsaftalen 2019-2023 er godkendt, og Praksisplanen 2020-2023 er på vej til godkendelse. To vigtige skridt, der sætter rammen for et godt sundhedssamarbejde til gavn for de syddanske borgere.

Med den nye erhvervsfremmereform fik vi åbnet to nye erhvervshuse. Der er stor tilfredshed med det kompetente arbejde, de to huse lægger for dagen, med at understøtte virksomheders udvikling og vækst. Det nye erhvervsfremmesystem har også medført et behov for at omstille det syddanske EU-kontor til de nye forhold. Et fortsat godt samarbejde med relevante parter er vigtigt her.

De syddanske kommuner oplever stigende udgifter på det specialiserede socialområde og udfordringer med at styre området. KKR Syddanmark har derfor også rettet blikket mod dette område. Flere kommuner deltager i KL`s partnerskabsprojekt, hvor der ses nærmere på årsagerne til denne udvikling, og hvordan styringsmekanismerne kan styrkes.

KKR Syddanmark tog i 2019 hul på klimaproblematikken. Kommunerne i Syddanmark har stort fokus på klimatilpasning og reduktion af klimabelastninger. KKR Syddanmark vil i 2020 arbejde videre med, hvordan der fælleskommunalt kan arbejdes med klimareduktion og med klimatilpasning.

Rekruttering og fastholdelse er en generel udfordring i Syddanmark – særligt på social- og sundhedsområdet. KKR Syddanmark følger udviklingen tæt, og der arbejdes både på tværs af kommunerne og på nationalt niveau med at løse udfordringen, så vi sikrer, at der er social- og sundhedsmedarbejdere, også i fremtiden.

I formandskabet er vi stolte af, hvad KKR Syddanmark i fællesskab har opnået i 2019.

Tak for en stor og vigtig indsats skal lyde til alle KKR Syddanmarks medlemmer, til KKR-udpegede, til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de 22 kommuner, til Regionsrådet, til uddannelsesinstitutionerne og til alle, der hver dag arbejder for et stærkt Syddanmark.

Det har været et spændende år, som vi nu kan runde af med et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

De bedste jule- og nytårshilsner fra

H. P. Geil og Johannes Lundsfryd Jensen

KKR Syddanmarks formandskab

×

Log ind