KKR Syddanmark

Flere nyheder

21-30 af 40 resultater
 • Nyhed

  Fælles IT løsning til ansøgning om events og aktiviteter

  KKR Syddanmark har drøftet muligheden for at etablere en fælles IT platform til ansøgninger om events og aktiviteter

  Læs mere
 • Nyhed

  Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark

  KKR Syddanmark har drøftet fremtidens sundhedsvæsen med baggrund i to oplæg af henholdsvis sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen, SDU og medlem af Sundhedskoordinationsudvalget Brian Skov Nielsen, Odense

  Læs mere
 • Nyhed

  Mødedatoer, dagsordener og referater

  Læs mere
 • Nyhed

  KKR Syddanmark

  I KKR Syddanmark mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 22 kommuner i Region Syddanmark for at drøfte og fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester H.P. Geil (V), Haderslev Kommune, er formand for KKR Syddanmark. Næstformand er borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (A) fra Middelfart Kommune.

  Læs mere
 • Nyhed

  KKR

  KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne om retning og linje i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel. KL har ét KKR i hver region. Alle borgmestrene er fødte medlemmer af et af de i alt 5 KKR. Desuden er et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af hvert KKR, så sammensætningen afspejler valgresultatet ved det seneste kommunalvalg i den pågældende region.

  Læs mere
 • Nyhed

  KKR Syddanmark har truffet beslutning om dimensionering af SOSU og PAU for 2019

  Dimensioneringen for 2019 er lagt ud til kommunerne, som selv har kunnet melde ind til KKR sekretariatet, hvor mange SOSU og PAU elever hver kommune ønsker at ansætte. De syddanske kommuner ønsker at ansætte 166 PAU elever og 981 SOSU elever (assistent og hjælper elever) i 2019. Fordelingen mellem de syddanske kommuner ses i tabellen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flygtningekvoter 2018 og 2019

  KKR Syddanmark traf på møde den 19. juni 2018 beslutning om fordeling af flygtninge til boligplacering i kommunerne i 2019. Samtidig blev der orienteret om en ændring af antallet flygtninge i 2018.

  Læs mere
 • Nyhed

  KKR Syddanmark sender nu Rammeaftalen 2019-2020 til godkendelse hos kommuner og region

  Hvert år sender KKR Syddanmark en rammeaftale til politisk behandling hos kommuner og region. Som noget nyt er aftalen to-årig. Rammeaftalen er lavet i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt hos Regionsrådet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyt formandskab i KKR Syddanmark for perioden 2018-2022

  KKR Syddanmark valgte i fuld enighed i dag torsdag den 25.januar 2018 på sit konstituerende møde ny formand og næstformand.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sammensætningen af de fem KKR 2018-2022

  Her kan du se, hvordan de fem KKR sammensættes for perioden 2018-2022 i forhold til borgmestre og antal supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Læs mere