KKR Sjælland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Sjælland spiller en central rolle i denne koordinering.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Sjælland dimensionerer og fordeler praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne, pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

KKR Sjælland har nedsat 2 udvalg, der for hhv. SOSU og PAU og pædagoguddannelsen (pdf) indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til KKR.

KKR Sjælland har indgået et samarbejde med professionshøjskolen Absalon og regionen om rekruttering til velfærdsuddannelserne og området. Se aftalen her: Rammeaftale for øget rekruttering til velfærdsuddannelserne og velfærdsområderne mellem kommuner, region og Absalon (phabsalon.dk)

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Sjælland som et væsentligt indsatsområde i bl.a. RAR. 

×

Log ind