KKR Sjælland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Sjælland spiller en central rolle i denne koordinering.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Sjælland dimensionerer og fordeler praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne, pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

KKR Sjælland har nedsat 2 udvalg, der for hhv. SOSU og PAU (pdf) og pædagoguddannelsen (pdf) indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til KKR.

Kompetenceparat 2020 

KKR Sjælland og Region Sjælland er gået sammen om en fælles indsats, "Kompetenceparat 2020". Formålet er at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020 gennem en fælles, sammenhængende og langsigtet indsats.

De fælles overordnede målsætninger for kompetenceparat 2020 er:

  • Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer
  • Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Regionen skal leve op til de nationale målsætninger
  • Der skal være fokus på nye læringsformer m.v.
  • Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk
  • Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland
  • Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer
  • Slip internationaliseringen løs

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Sjælland som et væsentligt indsatsområde i bl.a. RAR. 

×

Log ind