KKR Sjælland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Beskæftigelse

Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og varetager indsatsen i jobcentre, rehabiliteringsteams og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges lokalt.

KKR Sjælland drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

KKR Sjælland udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Sjælland udpeger fem kommunale medlemmer til det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Sjælland. Arbejdsmarkedskontor Øst betjener RAR Sjælland samt RAR Hovedstaden og RAR Bornholm.

Politiske fokuspunkter

Med beskæftigelsesreformen fik KKR en ny rolle på beskæftigelsesområdet – der blev lagt op til et styrket tværkommunalt samarbejde i KKR.

KKR Sjælland har i den forbindelse besluttet etablering af et tværkommunalt administrativt samarbejde i regi af jobforum, der består af chefer og direktører på arbejdsmarkedsområdet i de 17 kommuner.

Med afsæt heri er det besluttet at samarbejde i JRS – Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland. Når virksomhederne samarbejder med et jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft. Virksomhederne har fortsat kontakt til et og samme jobcenter.

×

Log ind