KKR Sjælland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Sjælland spiller en vigtig rolle i at sikre sammenhængen i kollektiv trafik og i at udarbejde fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Movia

I Region Sjælland har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Sjælland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

Sjælland baner vejen frem

Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Sjælland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem samarbejde med Region Sjælland og udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen, jf. "Sjælland baner vejen frem".