Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Klima og miljø

KKR Sjælland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet samt for konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand-, natur- og planlovsområdet.

Gate 21

Den 1. juli 2016 fusionerede Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21. KKR Sjælland har anbefalet kommunerne at støtte op om det fortsatte tværkommunale og tværregionale samarbejde i den nye organisation.