KKR Sjælland

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Sjælland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Movia

I Region Sjælland har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Sjælland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

Sjælland baner vejen frem

Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Sjælland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem samarbejde med Region Sjælland og udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen, jf. "Sjælland baner vejen frem".

Klima og miljø

Gate 21

Den 1. juli 2016 fusionerede Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21. KKR Sjælland har anbefalet kommunerne at støtte op om det fortsatte tværkommunale og tværregionale samarbejde i den nye organisation.