KKR Sjælland Sundheds- og socialområdet

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov.

Rammeaftale for Region Sjælland

Rammeaftalen for Region Sjælland omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Sjælland og Socialtilsyn Øst

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Sjælland, og ét socialtilsyn, Socialtilsyn Øst. KKR er forum for drøftelser mellem kommunerne om børnehus og socialtilsyn på regionalt plan.

Det regionale dialogforum

KKR Sjælland har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) for valgperioden 2022-2026 og i KKR Sjælland vedtaget et kommissorium for det regionale dialogforum fra 2022-2026.

×

Log ind