06. april 2022

Nyhedsbrev fra KKR Sjælland marts 2022

KKR Sjælland har holdt møde den 23. marts 2022. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet de nye sundhedsklynger, DM i Skills 2022, dimensionering af uddannelsen til pædagog for studieår 2022/2023 og Erhvervsfyrtårne i Region Sjælland.

De nye sundhedsklynger

KKR Sjælland drøftede med afsæt i et oplæg fra kommunaldirektør, Mette Jeppesen, Ringsted Kommune, det videre arbejde i sundhedsklyngerne.

Fokus i drøftelsen var bl.a. på:

  • Vigtigheden af borgerperspektivet i indsatserne samt blik for sammenhæng i forløb og tilbud
  • Styring og økonomi, som forventes at fylde meget
  • Forholdet mellem de specialiserede sygehusbehandlinger og klyngerne
  • Der skal tages højde for forskellige behov som følge af sociale og demografiske forskelligheder, samt at sygehusene tilbyder forskellig kvalitet
  • Sundhedsklyngerne bliver en struktur, som en større reform kan bygges op omkring.

 

DM i Skills 2022

DM i Skills afholdes i Høng i Kalundborg Kommune i dagene den 28. til den 30. april 2022. Arrangementet forventes at tiltrække omkring 50.000 besøgende.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Det bidrager desuden til at udbrede viden om og kendskab til erhvervsuddannelserne samt at udvikle talentet og styrke fagligheden for lærlinge og elever. Derfor opfordres til, at man benytter muligheden til at besøge Skills med overbygningselever på folkeskolerne og udvalgte grupper af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

 

Dimensionering af uddannelsen til pædagog for studieår 2022/2023

KKR Sjælland har til opgave årligt at indstille antallet af uddannelsespladser på uddannelsen til pædagog til uddannelses- og forskningsstyrelsen.

KKR Sjælland besluttede at indstille følgende for studieår 2022/23:

  • At dimensioneringens samlede optag fastholdes på 747 studerende plus 5 pct. årligt for at tage højde for det tidlige frafald
  • At fordelingen på 55/45 i henholdsvis sommer - og vinteroptag fastholdes, men at der fortsat arbejdes på en 50/50 fordeling
  • At dimensioneringen på specialiseringsretningerne fastholdes på 40 pct. på dagtilbud, 22 pct. på skole/fritid og 38 pct. på special-/socialområdet.

 

Erhvervsfyrtårne i Region Sjælland

Formand for Erhvervshus Sjællands bestyrelse orienterede om de to sjællandske fyrtårnsprojekter: Femern og Biosolutions, som har fået en første bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på ca. 103 mio. kr.

Begge projekter er bygget op om samarbejder i brede konsortier med virksomheder, videninstitutioner, kommuner og andre. Projekterne forventes at øge vækst og udvikling i hele regionen over de kommende år.

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 23. marts 2022.

×

Log ind