16. juni 2021

Nyhedsbrev KKR Sjælland juni 2021

KKR Sjælland holdt møde den 8. juni 2021. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet: Evaluering af KKR Sjællands arbejde i indeværende periode, Holmene og Lynetteholm samt arbejdet i vækstteam Sjælland.

Evaluering af KKR Sjællands arbejde

KKR Sjælland evaluerede på mødet KKR Sjællands arbejde i valgperiode 2018-2022. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelserne inddrages i KKR Sjællands arbejde. En yderligere inddragelse i arbejdet kan for eksempel ske ved at inddrage udvalgsmedlemmerne via netværk og på møder på tværs af kommuner på de enkelte fagområder.

Holmene og Lynetteholm

KKR Sjælland drøftede de planlagte store anlægsprojekter i Hovedstaden Holmene ved Avedøre og Lynetteholm.

Der var enighed om i fællesskab at arbejde for øget inddragelse og indflydelse for kommunerne i KKR Sjælland i den videre udvikling af projekterne. Der var i drøftelserne fokus på potentialer og effekter af projekterne og de ambitioner, som projekterne skal indfri, herunder hvordan Sjællandsregionen får andel i de positive effekter og undgår eventuelle negative konsekvenser.

KKR Sjælland ønsker at følge arbejdet fremover.

Arbejdet i vækstteam Sjælland

Regeringen har nedsat syv vækstteams, som i foråret 2021 har udviklet anbefalinger til udvikling af vækst og beskæftigelse i hele landet funderet i de syv erhvervshusgeografier. Der er afsat 500 mio. kr. fra det såkaldte REACT-EU-program til at følge op på anbefalingerne fra de syv.

KKR Sjælland fik en orientering fra arbejdet i Vækstteam Sjælland og om vækstteamets anbefalinger til regeringen om to erhvervsfyrtårne, som skal drive udviklingen i Sjælland og øerne og skabe vækst og beskæftigelse i hele regionen.

De to erhvervsfyrtårne er Biosolutions og Femern Bælt-forbindelsen. Anbefalingerne fra Vækstteam Sjælland kan ses her.

Anbefalingerne fra de syv vækstteams behandles nu af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Og det forventes, at det bliver muligt at søge om andel i de afsatte REACT-midler umiddelbart efter sommerferien.

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 8.juni 2021.

×

Log ind