25. juni 2019

Nyhedsbrev KKR Sjælland juni 2019

På mødet den 18. juni 2019 drøftede KKR Sjælland udrulning af digital infrastruktur, Interessevaretagelse for "Sjælland baner vejen frem", status for erhvervs- og turismefremme samt flygtningefordeling 2019.

KKR Sjælland holdt møde den 18. juni 2019 i Ringsted


KKR Sjælland holdt møde den 18. juni 2019 i Ringsted

På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Udrulning af digital infrastruktur
  • Interessevaretagelse for "Sjælland baner vejen frem"
  • Status for erhvervs- og turismefremme
  • Flygtningefordeling 2019

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 18. juni 2019 (pdf).

Udrulning af digital infrastruktur

KKR Sjælland drøftede det fortsatte samarbejde med Region Sjælland og leverandørerne fra Teleindustrien og Dansk Energi om udrulning af bredbånd og mobilsignaler for at styrke den digital infrastruktur. KKR Sjælland og Region Sjælland har i samarbejde med Teleindustrien og Dansk Energi samarbejdet i Digitalt Aktionsforum om at styrke den digitale infrastruktur som grundlag for tiltrækning af borgere og virksomheder. Med afsæt i samarbejdet har Region Sjælland desuden taget initiativ til en Digital Taskforce, som skal bidrage til, at flest mulige områder bliver dækket af bredbånd og/eller mobilsignaler. KKR Sjælland drøftede temaet med regionsrådsformand Heino Knudsen, direktør i Teleindustrien Jakob Willer og branchechef i Dansk Energi Thomas Woldiderich. Parterne var enige om at arbejde med at videreudvikle og implementere de "Fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur" fra 2016, der har været en stor succes.

Interessevaretagelse for Sjælland baner vejen frem

KKR Sjælland drøftede den videre fælles interessevaretagelse for realisering af de prioriterede infrastrukturprojekter, som kommunerne og regionen har udpeget i "Sjælland baner vejen frem" fra 2015 – og det videre arbejde med nyt fælles infrastrukturudspil. Regionsrådsformand Heino Knudsen deltog i drøftelsen.

KKR Sjælland var enige om i fællesskab med Region Sjælland at arbejde proaktivt med interessevaretagelsen for de allerede besluttede prioriteter:

  1. Færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg (Rute 23)
  2. Motorvej mellem Næstved og Rønnede (Rute 54)
  3. Resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg (Rute 22)

Der øves interessevaretagelse frem til endelig udmøntning af projekterne.

Status for erhvervs- og turismefremme

KKR Sjælland fik en orientering om status for det nye erhvervsfremmesystem samt arbejdet med konsolidering af destinationsselskaberne på turismeområdet.
 
KKR-formandskabet fik mandat til at varetage KKR Sjællands interesser i samarbejdet med Erhvervshus Sjællands bestyrelse om regionale bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremme 2020 og frem.

Flygtningefordeling 2020

Udlændingestyrelsen har meddelt, at regionskvoten for kommunerne i region Sjælland i 2020 er fastsat til 108.

Fordelingen af kommunekvoter 2020 blev på den baggrund drøftet på møde i KKR Sjælland den 18. juni 2019.

KKR Sjælland var enige om en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter efter den matematiske model. Dvs. den model, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge – med mindre kommunerne selv bliver enige om andet. DF's medlemmer kunne ikke støtte indstillingen.

×

Log ind