07. februar 2020

Nyhedsbrev KKR Sjælland februar 2020

KKR Sjælland holdt møde den 5. februar 2020 i Ringsted. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet opdaterede retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur, tværkommunale samarbejder om klima og første udkast til udviklingsplan for turisme i Sjælland og øerne.

Ny ambition for mobil- og bredbåndsdækning

KKR Sjælland godkendte opdaterede retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur.

Leverandørerne i Teleindustrien og Dansk Energi (der repræsenterer fibernetudbyderne) er sammen med Region Sjælland og kommunerne i KKR Sjælland enige om i fællesskab at løfte udrulningen af digital infrastruktur under følgende målsætning:

I 2025 skal Region Sjælland være et gigabitsamfund, hvor digitalisering, data og intelligente løsninger giver regionens borgere og virksomheder de bedste muligheder. Uanset hvor i regionen de har adresse.

Retningslinjerne skal være med til at ensarte den kommunale sagsbehandling på tværs af Sjælland og tegne et klart billede af krav og forventninger til teleselskabernes ansøgninger om bygge- og gravetilladelser.

Den enkelte kommune i KKR Sjælland vil nu sætte stort fokus på implementeringen af retningslinjerne. Der er etableret en digital taskforce med deltagelse fra alle 17 kommuner. Taskforcen skal understøtte kommunernes implementering og sikre kommunal opbakning, forankring og ejerskab til udrulning af den digitale infrastruktur.

Styrket samarbejde på klimaområdet

KKR Sjælland besluttede at samarbejde på tværs om fælles initiativer på klimaområdet med afsæt i igangværende indsatser i kommunerne.

KKR Sjælland vil nu skabe overblik over igangværende og evt. planlagte klimainitiativer i kommunerne som inspiration og grundlag for, at kommunerne i fællesskab kan skabe de bedste og mest effektive løsninger i fremtiden.

Første udkast til udviklingsplan for turisme i Sjælland og øerne

KKR Sjælland besluttede i 2018 i samarbejde med Erhvervsministeriet at igangsætte et arbejde med en udviklingsplan for turismen i Sjælland og øerne. 

En fælles udviklingsplan skal skabe grundlag for et varigt og markant løft af væksten i turismeerhvervet på tværs af kommunerne. 

KKR Sjælland drøftede udkast til udviklingsplan. Arbejdet er i den afsluttende fase. KKR Sjælland skal på mødet den 1. april 2020 tage stilling til endeligt udkast til udviklingsplanen og den tværgående implementering.

×

Log ind