30. april 2019

Nyhedsbrev KKR Sjælland april 2019

På mødet den 24. april 2019 drøftede KKR Sjælland resultatkontrakt for Erhvervshus Sjælland, KKR-bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi, strategi for Greater Copenhagen EU Office samt ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering.

Møde den 24. april 2019

KKR Sjælland holdt møde den 24. april 2019 i Ringsted.

På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Resultatkontrakt for Erhvervshus Sjælland 2019
  • KKR-bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi 2020
  • Greater Copenhagen EU Office – strategi 2019-2022
  • Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 24. april 2019 (pdf).

Resultatkontrakt for Erhvervshus Sjælland 2019

Med det nye erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft den 1. januar 2019, er Erhvervshus Sjælland etableret med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg.

KKR har fået en central rolle i implementeringen af det nye erhvervsfremmesystem, og KKR Sjælland skal indgå en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Sjælland. KKR Sjælland godkendte resultatkontrakt for 2019.

KKR-bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi 2020

KKR Sjælland drøftede også arbejdet med erhvervsfremmestrategi for 2020, herunder KKR Sjællands indspil til Erhvervshus Sjællands bestyrelse til brug for erhvervshusets bestyrelses bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020.

Erhvervshus Sjællands bestyrelse skal bidrage til regionalt kapitel for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme i 2020. Erhvervshusets bestyrelse skal inddrage KKR Sjælland i dette arbejde.

KKR Sjælland havde en drøftelse af fokusområder til det regionale strategibidrag. 

Greater Copenhagen EU Office – strategi 2019-2022

KKR Sjælland drøftede oplæg til strategi for Greater Copenhagen EU Office 2019-2022.

Den 1. januar 2019 blev Greater Copenhagen EU Office etableret som en fusion af hovedstadens og de hovedstadsbaserede universiteters EU-kontor, Copenhagen EU Office og Zealand Denmark, som var de 17 kommuners og Region Sjællands fælles EU-kontor. Med fusionen blev Roskilde Universitet, RUC, også en del af EU-kontoret.

KKR Sjælland drøftede tematiske prioriteter til strategi 2019-2022 for Greater Copenhagen EU Office.

Fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021

KKR Sjælland drøftede fordelingen af antallet af elever på uddannelsen til social- og sundhedshjælper og assistent i 2020 og 2021. Baggrunden er, at der på nationalt niveau er indgået en ny trepartsaftale om antallet af elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og assistent.  

Aftalen indeholder bl.a. et løft i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelserne på 30 pct., og at kommunerne fra 1. januar 2020 overtager det fulde arbejdsgiveransvar for assistenteleverne fra regionerne.

KKR Sjælland fordelte det regionale måltal 2020 og 2021 for social- og sundhedshjælpere og assistenter mellem kommunerne i region Sjælland efter sammen fordelingsnøgle, som er anvendt til fordelingen af dimensioneringen mellem de fem KKR-områder.

×

Log ind