07. september 2021

Nyhedsbrev fra KKR Sjælland august 2021

KKR Sjælland holdt møde den 30. august 2021. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland, etablering af regionale klyngekontorer, anlægsprojekter Holmene og Lynetteholm samt en ny femårig aftale og fordeling af lærepladser på SOSU-uddannelserne for 2022.

Resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland

KKR Sjælland drøftede og gav følgende input til resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland:

  • Bæredygtighed/grøn omstilling og herunder FN’s verdensmål bør være i fokus i EHSJ’s tilbud til virksomhederne
  • Der bør sættes delmål, så udviklingen kan følges
  • Der bør være øget fokus på effekt i forhold til EHSJ’s ydelser – også i resultatmål.

 Etablering af regionale klyngekontorer

Som resultat af en stærk fælles interessevaretagelse mellem sjællandske aktører som RUC, Sjællands Udviklingsalliance, Region Sjælland, Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland har fire af de landsdækkende videns- og erhvervsklynger ønsket at etablere regionale klyngekontorer i Sjællandsregionen.

De 17 kommuner besluttede i foråret 2021 at medfinansiere etableringen af et regionalt klyngekontor for byggeri og anlæg.

KKR Sjælland besluttede at anbefale kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner at bidrage med kommunal medfinansiering til etablering af yderligere tre regionale klyngekontorer for hhv. fødevarer, miljøteknologi og life science.

Anlægsprojekter Holmene og Lynetteholm

KKR Sjælland drøftede de planlagte store anlægsprojekter i Hovedstaden Holmene ved Avedøre og Lynetteholm

KKR Sjælland havde fra transportministeren fået invitation til at deltage i en følgegruppe for projekt Lynetteholm. Borgmester Anette Mortensen, Stevns Kommune, indtræder i følgegruppen som repræsentant for KKR Sjælland.

I forhold til projekt Holmene var KKR Sjælland enige om at arbejde videre med en fælles interessevaretagelse for at sikre fokus på de mange udviklingspotentialer i Sjællandsregionen.

Ny femårig aftale og fordeling af lærepladser på SOSU-uddannelserne for 2022

Regeringen, FOA, Danske Regioner og KL indgik i juni 2021 en ny femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne.

Med aftalen fastsættes den nationale dimensionering til i alt 9000 lærepladser på de to uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. KKR Sjælland tiltrådte en fordeling af Sjællandsregionens andel af lærepladser på de 17 kommuner. Sjællandsregionens andel er hhv. 474 hjælperelever og 946 assistentelever.

I den nationale aftale indgår også, at der skal gøres en ekstraordinær indsats i 2021 og 2022 for at sikre, at alle kvalificerede elever på SOSU-assistentuddannelsen tilbydes en læreplads.

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 30. august 2021. 

 

×

Log ind