KKR Sjælland

Flere nyheder

1-10 af 55 resultater
 • Administrativ information

  Nyhedsbrev KKR Sjælland september 2019

  På mødet den 10. september 2019 drøftede KKR Sjælland tværgående samarbejde om udbud af flere uddannelser i Region Sjælland, resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland samt strategibidrag for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Stærkt samarbejde om udrulning af digital infrastruktur i Sjællandsregionen

  De 17 kommuner i Sjællandsregionen og Region Sjælland er enige med Teleindustrien og Dansk Energi om at styrke samarbejdet for at sætte mere fart på udbredelsen af bredbånd og mobilsignaler i hele regionen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyhedsbrev KKR Sjælland juni 2019

  På mødet den 18. juni 2019 drøftede KKR Sjælland udrulning af digital infrastruktur, Interessevaretagelse for "Sjælland baner vejen frem", status for erhvervs- og turismefremme samt flygtningefordeling 2019.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyhedsbrev KKR Sjælland april 2019

  På mødet den 24. april 2019 drøftede KKR Sjælland resultatkontrakt for Erhvervshus Sjælland, KKR-bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi, strategi for Greater Copenhagen EU Office samt ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fastsættelse af antal uddannelsespladser på pædagoguddannelsen

  KKR Sjælland drøftede antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i region Sjælland for skoleåret 2019/2020. Baggrunden er, at KKR årligt afgiver indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Det nye Erhvervshus Sjælland er godt i gang

  Med det nye erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft 1. januar 2019, er Erhvervshus Sjælland etableret med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fælles arbejde om nye vej- og baneprojekter

  Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland har gennem mange år stået sammen om prioritering af infrastrukturprojekter. KKR Sjælland drøftede rammerne for det videre arbejde med at opdatere kommunernes og regionens fælles infrastrukturudspil "Sjælland baner vejen frem"...

  Læs mere
 • Nyhed

  Fælleskommunalt samarbejde om sundhed

  KKR Sjælland besluttede at etablere "Sundhedspolitisk Forum Sjælland". Formålet er i øget grad at koordinere og sikre de fælles kommunale interesser i samarbejdet om sundhedsaftalen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny sundhedsaftale 2019-2023

  KKR Sjælland drøftede udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023, inden denne sendes i offentlig høring i begyndelsen af 2019

  Læs mere