KKR Nordjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Nordjylland spiller en central rolle i denne koordinering.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Nordjylland dimensionerer pædagoguddannelsen, SOSU-uddannelserne og PAU-uddannelsen for at sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at der stilles det aftalte antal praktikpladser til rådighed.

Kommunernes krav til uddannelsesinstitutionerne kræver større opmærksomhed, således at der bliver bedre sammenhæng mellem uddannelserne og kommunernes efterspørgsel efter kompetencer. KKR Nordjylland og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Nordjylland som et væsentligt indsatsområde i bl.a. Business Region North Denmark og de regionale arbejdsmarkedsråd.