KKR Nordjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Nordjylland spiller en central rolle i denne koordinering.

Fælles ambition for det kompetente Nordjylland

I efteråret 2018 igangsatte formandskaberne for KKR Nordjylland, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Region Nordjylland og Business Region North Denmark udarbejdelsen af en fælles ambition for de fire politiske parter inden for området kvalificeret arbejdskraft.

Ambitionen rummer de mest oplagte og gennemgående elementer fra hver af de fire parters nuværende strategier. Ambitionen fungerer derfor som en sammenskrivning og fælles strategisk retning fra de fire politiske parter.

Formålet med ambitionen er styrke grundlaget for vækst, beskæftigelse og udvikling i Nordjylland. Ambitionen indeholder vores fællespolitiske ståsted og ønsker for Nordjylland, og det er vores håndslag på, at vi gerne vil løfte arbejdet sammen med alle dem, der arbejder inden for området.

I ambitionen præsenteres fire strategiske fokusområder, hvor det er særligt oplagt at styrke samspillet og koordineringen:

  • Uddannelsesvalg: Vores målsætning er, at alle unge træffer et kvalificeret uddannelsesvalg.
  • Under uddannelse: Vores målsætning er, at sikre, at vi uddanner til et højt fagligt niveau og at de uddannede har de rette kompetencer til arbejdsmarkedet i dag - og i fremtiden.
  • Vejen til arbejdsmarkedet: Vores målsætning er, at understøtte lediges vej i arbejde og sikre virksomhedernes rekrutteringsbehov for kvalificeret arbejdskraft.
  • Livslang læring: Vores målsætning er, at sikre, at alle, uanset alder eller uddannelsesniveau, løbende har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Nordjylland dimensionerer pædagoguddannelsen, SOSU-uddannelserne og PAU-uddannelsen for at sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at der stilles det aftalte antal praktikpladser til rådighed.

Kommunernes krav til uddannelsesinstitutionerne kræver større opmærksomhed, således at der bliver bedre sammenhæng mellem uddannelserne og kommunernes efterspørgsel efter kompetencer. KKR Nordjylland og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Nordjylland som et væsentligt indsatsområde i bl.a. Business Region North Denmark og de regionale arbejdsmarkedsråd.

×

Log ind