KKR Nordjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Beskæftigelse

KKR Nordjylland drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet og udpeger repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Nordjylland udpeger fem kommunale medlemmer til der regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Nordjylland.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er sekretariat for RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

Politiske fokuspunkter

KKR Nordjylland har udarbejdet en række politiske fokuspunkter for den tværkommunale indsats på beskæftigelsesområdet. Pejlemærkerne er udgangspunkt for det tværkommunale samarbejde og de kommunale medlemmers samarbejde med arbejdsmarkedets parter i RAR.

KKR Nordjylland tilsluttede sig på deres møde d. 27. februar 2015 to politiske fokuspunkter for beskæftigelsesområdet, som KKR Nordjylland d. 16. november 2018 har besluttet at videreføre:

1) Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder:

  • Sikre at ledige, herunder ledige dimittender, kommer i beskæftigelse
  • Sikre at ledige unge kommer i uddannelse
  • Sikre at borgere uden for arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsstyrken
  • Sikre løbende efteruddannelse af beskæftigede bl.a. gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen.

2) Varetage fælles nordjyske interesser i forhold til økonomien på beskæftigelsesområdet.

Det Nordjyske Frikommuneforsøg

KKR Nordjylland besluttede i starten af 2016, at de nordjyske kommuner skulle ansøge om at komme med i Det Nordjyske Frikommuneforsøg II i perioden 2016-2020 under temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet".

De nordjyske kommuner ansøgte i sommeren 2016 Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive udtaget som frikommunenetværk. Ansøgningen blev godkendt i efteråret 2016.

De nordjyske kommuner har efterfølgende ansøgt om at igangsætte konkrete forsøg:

  • Forsøgene fra 1. ansøgningsrunde d. 1. december 2016 blev påbegyndt 1. juli 2017 og derefter
  • Forsøgene fra 2. ansøgningsrunde d. 1. maj 2017 blev påbegyndt 1. januar 2018 og derefter
  • Forsøgene fra 3. ansøgningsrunde d. 1. november 2017 kan påbegyndes 1. juli 2018 og derefter
  • Forsøgene slutter senest 31. december 2021.