KKR Nordjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Beskæftigelse

Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og varetager indsatsen i jobcentre, rehabiliteringsteams og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges lokalt.

KKR Nordjylland drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

KKR Nordjylland udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Nordjylland udpeger fem kommunale medlemmer til der regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Nordjylland.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er sekretariat for RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

Politiske fokuspunkter på beskæftigelsesområdet

KKR Nordjylland har 2 overordnede politiske fokuspunkter for den tværkommunale indsats på beskæftigelsesområdet:

1) Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder:
Sikre at ledige, herunder ledige dimittender, kommer i beskæftigelse
Sikre at ledige unge kommer i uddannelse
Sikre at borgere uden for arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsstyrken
Sikre løbende efteruddannelse af beskæftigede bl.a. gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen. 

2) Varetage fælles nordjyske interesser i forhold til økonomien på beskæftigelsesområdet.
Fokuspunkterne er udgangspunkt for det tværkommunale samarbejde og de kommunale medlemmers samarbejde med arbejdsmarkedets parter i RAR.

Vækst via Viden 2.0

KKR Nordjylland og BRN har, sammen med en bred kreds af samarbejdspartnere, igangsat Vækst Via Viden 2.0 for at sikre at virksomheder i hele Nordjylland har adgang til højtuddannet arbejdskraft, med henblik på at understøtte grundlaget for vækst og udvikling. Vækst Via Viden 2.0 er en videreførelse af en fælles regional nordjysk indsats, som bygger bro mellem virksomheder og højtuddannet arbejdskraft. Konkret sker det ved at matche studerende og/eller højtuddannede fra videregående uddannelser med virksomheder for at løse deres udviklingsopgaver.

I projektet er der bl.a. oprettet en caseplatform som giver et overblik over de mange gode cases hvor der er sket et godt match mellem højtuddannede og virksomheder i Nordjylland.

Det Nordjyske Frikommuneforsøg

KKR Nordjylland har i perioden 2016-2020 været omdrejningspunkt for at de 11 nordjyske kommuner har gennemført en lang række frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet under temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet"

×

Log ind