KKR Nordjylland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik, mobilitet og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Nordjylland spiller en vigtig rolle i at sikre sammenhængen i kollektiv trafik og i at udarbejde fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Nordjyllands Trafikselskab

I Region Nordjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Nordjyllands Trafikselskab, NT. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Nordjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Nordjyllands Trafikselskab. KKR Nordjylland udpeger ligeledes kommunale medlemmer til NT's bestyrelse. 

Mobilitet og Infrastruktur 

God mobilitet og infrastruktur er afgørende for udviklingen i Nordjylland. Derfor har kommunerne og Regionen sammen udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre en bæredygtig mobilitet frem mod 2040. Masterplanen omfatter både en strategi- og en handlingsdel.

KKR Nordjylland varetager kommunernes fælles interesser i forhold til statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

×

Log ind