KKR Nordjylland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Nordjylland spiller en vigtig rolle i at sikre sammenhængen i kollektiv trafik og i at udarbejde fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Nordjyllands Trafikselskab

I Region Nordjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Nordjyllands Trafikselskab, NT. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Nordjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Nordjyllands Trafikselskab. KKR Nordjylland udpeger ligeledes kommunale medlemmer til NT's bestyrelse. 

Infrastrukturinvesteringer

Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Nordjylland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.