KKR Nordjylland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Klima og miljø

KKR Nordjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet.

Fælles klimaambition

KKR Nordjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på klima- og miljøområdet.

KKR Nordjylland har sammen med Business Region North Denmark og Region Nordjylland besluttet en Fælles Klimaambition samt bilag. Klimaambitionen sætter rammen for et koordineret samarbejde med ambitiøse målsætninger.

Den Fælles Nordjyske Klimaambition indeholder fem strategiske fokusområder, der alle rummer udfordringer, potentialer og handlingsmuligheder. Fokusområderne er:​

  • Vidensdeling og Governance​
  • DK2020 - klimahandlingsplaner​
  • Mobilitet​
  • Grøn Energi​
  • Grøn Vækst​

Limfjordsrådet

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Politikerne samles typisk 3-4 gange årligt. I det politiske forum tages initiativer med henblik på at understøtte rådets formål. Rådets formand og næstformand er talsmænd i spørgsmål omkring Limfjorden.

Det er Limfjordsrådets formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Medlemmerne er 17 kommuner med opland til Limfjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord samt Aalborg. Medlem er desuden Frederikshavn Kommune, der ikke har opland til Limfjorden.

Limfjordsrådet har udarbejdet en masterplan – Limfjorden i balance, som bl.a. peger på handlinger som bidrager til at Limfjordens unikke natur og miljø kan genskabes.

DK2020

KL har sammen med Realdania og regionerne indgået klimapartnerskabet ”DK2020 - klimaplaner for hele Danmark” for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 tilbydes alle danske kommuner hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I KKR Nordjylland er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere kommuner og region, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

KKR Nordjylland er også repræsenteret i projektets politiske partnerskabsgruppe på nationalt plan, som løbende skal sikre projektets politiske forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne.

Du kan læse mere om partnerskabsprojektet her.

×

Log ind