KKR Nordjylland Sundheds- og socialområdet

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov i regionen.

Nordjysk Socialaftale

Der indgås i KKR Nordjylland hvert andet år en rammeaftale, Nordjysk Socialaftale, om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Nord og Socialtilsyn Nord

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Nord, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Nord. KKR er forum for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

Det regionale dialogforum

KKR Nordjylland har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) i valgperioden 2018-2022.

×

Log ind