KKR Midtjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Midtjylland spiller en central rolle i denne koordinering.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Midtjylland dimensionerer og fordeler praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Uddannelsesudvalget

KKR Midtjylland har nedsat et uddannelsesudvalg, der skal medvirke til at sikre, at KKR bliver præsenteret for uddannelsespolitiske oplæg til drøftelser og beslutninger, der kan understøtte kommunernes fælles interesser på uddannelsesområdet. Helt overordnet drejer det sig om fokus på:

    1. At kvalificeret arbejdskraft bidrager til vækst og udvikling i hele regionen
    2. At der er veluddannet arbejdskraft til de kommunale velfærdsområder

Udvalget indstiller for eksempel dimensionering af pædagog- og SOSU/PAU-uddannelserne (pdf) til KKR.

Udvalget er sammensat af KKR formandskabet, 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af KKR, det kommunale medlem af Vækstforums formandskab, de to kommunale medlemmer af RAR'ernes formandskab og medlemmet af VIA's bestyrelse. Bestyrelserne for SOSU-skolerne udpeger en repræsentant, der indgår i udvalget.