KKR Midtjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Beskæftigelse

Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og varetager indsatsen i jobcentre, rehabiliteringsteams og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges lokalt.

KKR Midtjylland drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

KKR Midtjylland udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Midtjylland udpeger fem kommunale medlemmer til hvert af de regionale arbejdsmarkedsråd: RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er sekretariat for RAR Vestjylland, RAR Østjylland samt RAR Nordjylland.

Politiske fokuspunkter

KKR Midtjylland har udarbejdet en række politiske pejlemærker (pdf) for den tværkommunale indsats på beskæftigelsesområdet. Pejlemærkerne er udgangspunkt for det tværkommunale samarbejde og de kommunale medlemmers samarbejde med arbejdsmarkedets parter i RAR.

×

Log ind