KKR Midtjylland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Midtjylland skal sikre sammenhængen i kollektiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Midttrafik

I Region Midtjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Midttrafik. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Midtjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til den kollektive trafik.

Infrastrukturinvesteringer

Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Midtjylland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

×

Log ind