KKR Midtjylland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Klima og miljø

KKR Midtjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet.

Drøftelserne omhandler koordinering af synspunkter og konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand- og naturområdet samt planlovsområdet:

DK2020

KL har sammen med Realdania og regionerne indgået klimapartnerskabet ”DK2020 - klimaplaner for hele Danmark” for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 tilbydes alle danske kommuner hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

Hvert KKR er også repræsenteret i projektets politiske partnerskabsgruppe, som løbende skal sikre projektets politiske forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne.

Du kan læse mere om partnerskabsprojektet her.

×

Log ind