KKR Midtjylland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Midtjyllands klimastrategi

KKR Midtjyllands klimakonference den 30. september 2020 blev aflyst pga. Covid-19. Formålet med konferencen var at give kommunerne mulighed for at komme med input til KKR Midtjyllands klimastrategi. I stedet for en fysisk konference får kommunerne nu mulighed for at kvalificere klimastrategien via en høring med afsæt i korte digitale input fra de fire oplægsholdere, som skulle have holdt oplæg på klimakonferencen.

Baggrund for klimasamarbejdet

KKR Midtjylland har på en række møder forholdt sig til kommunernes klimadagsorden og rolle i den grønne omstilling. På møde i KKR Midtjylland den 17. juni 2020, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en klimastrategi for KKR Midtjylland.

Formål med klimasamarbejdet

Formålet med klimasamarbejdet i regi af KKR Midtjylland er at understøtte, koordinere og styrke samarbejdet mellem kommunerne og på tværs af KKR-geografien.

KKR Midtjylland har besluttet at klimastrategien foreløbigt skal indeholde tre overordnede spor:

  1. DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region og Realdania (Concito) med fokus på at understøtte, at alle kommuner kan arbejde ambitiøst med klimahandlingsplaner og følge ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv. Tilsvarende åbnes der for øget samarbejde om væsentlige områder for CO2-reduktion, f.eks. inden for mobilitet og transport. Områder hvor kommunerne i forvejen har et godt samarbejde med Region Midtjylland, og hvor der er fokus på bæredygtighed, digitalisering og klimatilpasning (f.eks. Coast2coast).
  2. Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervslivets grønne omstilling via Erhvervshus Midtjylland og det lokale erhvervsfremmesystem. Konkret forankret via KKR's resultatkontrakt med Erhvervshuset.
  3. Videndelings- og kompetencesporet skal bl.a. sikre, at kommunerne systematisk deler viden omkring grøn politikudvikling. Derudover skal der etableres et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og relevante interessenter omkring fremtidens grønne kompetencer mv. Der er ambitioner om at arbejde med disse elementer ved en årlig konference. 

Tilbagemeldingerne fra kommunerne kan betyde, at der tilføjes et 4. eller 5. spor til klimastrategien.

Digitale input fra oplægsholdere

Oplæg om klimaudfordringen med et strategisk fokus v/ Hans Sanderson, AU

 

Oplæg om DK2020 v/ Inge Nilsson, CONCITO

 

Oplæg om Grøn Vækst v/ Lars Bach Jensen, DI

 

Oplæg v/ Søren Hermansen, Energiakademiet, Samsø

 

Den videre proces

Deadline for input til klimastrategien er den 15. december 2020 kl. 10.00. KKR Midtjylland drøfter udkast til den samlede klimastrategi på møde den 1. februar 2021.

Kommunernes input bedes tage højde for, at der er tale om en strategi, hvor hovedfokus er på strategiens overordnede tematikker. Kommunernes input kan således være supplerende temaer til KKR Midtjyllands klimastrategi, samt en begrundelse/motivering heraf, eller begrundelse/motivering af de tre overordnede spor.

Det er op til den enkelte kommune, om høringssvaret skal behandles politisk eller administrativt. Hver kommune bedes koordinere input, sådan at der er ét svar fra hver kommune, og at omfanget holder sig på 1-2 A4-sider.

Input og eventuelle spørgsmål sendes til Christian på chbo@kl.dk / 2966 6373.

×

Log ind