KKR Midtjylland Sundheds- og socialområdet

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov i regionen.

Rammeaftale for Region Midtjylland

Rammeaftalen for Region Midt omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Midt og Socialtilsyn Midt

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Midt, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Midt. KKR er forum for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

Dialogforum Midtjylland

KKR Midtjyllands dialogforum på handicapområdet skal bidrage til åbenhed, vidensdeling og drøftelse mellem brugerorganisationerne og kommunerne om den tværkommunale indsats og tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Dialogforum Midtjylland er sammensat af formanden og næstformanden for KKR Midtjylland samt repræsentanter for Danske Handicaporganisationer og Skole og Samfund.

×

Log ind