KKR Hovedstaden Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Hovedstaden spiller en central rolle i denne koordinering.

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Hovedstaden som et væsentligt indsatsområde i bl.a. RAR.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Hovedstaden dimensionerer og fordeler årligt praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne, den pædagogiske assistentuddannelse og pædagoguddannelsen:

Desuden er nedsat et politisk praktikpladsforum, der indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til KKR Hovedstaden.

×

Log ind