KKR Hovedstaden Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Beskæftigelse

KKR Hovedstaden drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet og udpeger repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser.

KKR Hovedstaden udpeger fem kommunale medlemmer til hvert af de regionale arbejdsmarkedsråd; RAR Hovedstaden og RAR Bornholm.