KKR Hovedstaden Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Hovedstaden skal sikre sammenhængen i kollektiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Movia

I Region Hovedstaden har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Hovedstaden drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Hovedstaden varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

VIP-Infrastrukturprojekter

KKR Hovedstaden har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en række fælles infrastrukturprioriteringer (pdf) – de såkaldte VIP-projekter. VIP-projekterne udgør et samlet bud på, hvilke infrastrukturprojekter der bør prioriteres i hovedstadsområdet i de kommende år.

VIP-projekterne inkluderer:

 Yderligere projekter:

Trafikcharter for Greater Copenhagen

De 85 kommuner og 4 regioner i Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland i Greater Copenhagen-samarbejdet har vedtaget et fælles trafikcharter med en række prioriterede infrastrukturprojekter for at understøtte høj tilgængelighed og mobilitet på tværs af Greater Copenhagen-metropolen.

Fokus er bl.a. på Københavns Lufthavn, en fast Femernforbindelse, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, metro mellem København og Malmø, et sammenhængende kollektiv trafiksystem samt grøn mobilitet etc.

×

Log ind